Massage

Taktil massage

Taktipro originalmetoden Taktil massage är en mjuk omslutande beröring av huden. Kroppen är inboad i badlakan och täcke under hela massagen. Genom tacktipro rörelserna stimuleras smärtlindring och det parasympatiska nervsystemet - motpolen till adrenalin påslag och stress, effekter som man ofta ser är avslappning, bättre sömn och sänkt blodtryck.

Helkroppsmassage ca 60 min 500 kr / Halvkropp 350 kr


Sperlingsg. 5, Halmstad • 0735-08 98 11 


Hemsida av Webbolo